DL 650 V-Strom, A, BR & Touring - MY 2007+

v-strom-650-22st1.jpg