DL 1000 V-Strom - MY 2003-2010

v-strom-1000-22st1-gps.jpg